http://sexvibe.video/

Schäferns Ursprung

4,456

Ursprunget för schäfern gå ända bak till då tidens fåraherdar och för dessa fåraherdar betydde hundens utseende inte speciellt mycket, utan de var bara intresserade utav hundens egenskaper som vakt hund. Vilket betydde att man önskade sig självsäkra, starka, robusta hundar som samtidigt var så uthålliga att de orkade med att dygnet runt hjälpa herdarna att hålla samman fåren och skydda dem mot andra djur. Men i mitten på 1800-talet började några fåraherdar att intressera sig för att avla fram vackra hundar, samtidigt som man ville behålla de goda egenskaperna. Så runt omkring 1880 såg man de första tyska fårhundarna på utställning. Dessa hundar väckte Max von Stephanitz intresse och ledde till att det år 1899 bildades en stiftelse för just dessa hundar och den första rasstandarden för schäfrar hade bildats.

Schäfern i Sverige

Den första schäfer hunden är stambokförd i Sverige 1905och år 1913 började Göteborgspolisen använda sig av dem i tjänst. I stockholmarbetade den första schäfern inom brandkåren. Man upptäckte snabbt att denna hundras var användbar för polisiära och militära ändamål. 1924 så bildades den först svenska schäferhundklubben som senare blev svenska brukshundklubb 1940. 20 år senare så gick några uppfödare samman i en uppfödarförening som sedan 1962 blev ansluten till svenska brukshundklubben under namnet SBK:s avel avdelning för schäfer (AFS). 1981 fick föreningen namnet svenska schäferhundklubb.
Schäfern var ständigt populär ända fram till 1950 då den mellan 1950-70 ökade markant och under denna tid ökade schäfers registreringsantal på ett svindlande sätt. 1957 registrerade 1667 antal schäfrar med en jämn stegring fram till 1973 då det var uppe i 8030 schäfrar.

Under den tiden, var 109:e hund en schäfer i Sverige, men under några årtionden blev det ett fall för schäfer rasen på grund utav felaktig avling och olämpliga ägare. För att förhindra detta startades SBK ett prov och utställningsprogram, ett instrument för att förhindra felaktig avel. Även om denna ras gått upp och ned i registrerings anseende så har det så gott som alltid funnits en hög kvalité på schäfern i Sverige, även internationellt sett.