http://sexvibe.video/

Vad du ska veta om noskvalster på din schäfer

2,325

Noskvalster hos dagens hundar har ökat oroväckande sedan 70-talet. Och kunskapen om noskvalster är dåliga och diagnosmetoderna inte tillförlitliga. Noskvalster ställer till med stora problem för jakt, spår och polishundar eftersom att hundens luktsinne blir drabbat.

Hundens noskvalster, Pneumonyssoides caninum, lever på slemhinnan i hundens nos, noskvalster är en spindellik millimeter stor parasit som sätter sig i slemhinnan och i bihålorna i hundens nos. Det lever inne i hundens näshåla, bihålor och kan ge symtom från luftvägarna i form av nysningar, näsflöde, klåda mot nosen och inåtvända dragningar.

Även ett försämrat luktsinne är ett symtom som man kan koppla till noskvalsterinfektion. Men många drabbade hundar har förmodligen inte alls några märkbara symtom. I de flesta fall så dör noskvalster inom 1 dygn, i vanlig rumsmiljö. Noskvalstret är väldigt besvärlig att studera vilket gör att man inte vet så mycket om t.ex. dess livscykel.

Utseende

Nos kvalstret går att upptäcka med blotta ögat, det är ovalt, blank med en blek gul färg. Den vuxna noskvalstret har 4 benpar medans den lilla larven endast har 3 par. et första benparet är tjockare än det andra och har klor som de kan gripa sig fast med. Honan är störst mellan 1-1,5 mm. medans hanen är något mindre. Noskvalstret är mycket rörligt de rör sig 1 cm/sek. och larverna är snabbast. Värmen aktiverar dem och gör den rörlig, de livnär sig på döda hudceller och sekret.

Faktiskt en utav de vanligaste parasiterna

Idag är noskvalstret en av det vanligaste parasiterna hos en hund i Sverige och forskning visar att det är vanligare hos:

 • En hund som är mer än 3 år.
 • En Drever, Schäfer, Golden Retriever och Flatcoat Retriever.
 • En större hund som har en mankhöjd över 50 cm.

Ja ungefär var 5:e hund är infekterad med noskvalster. Och en allmän uppfattning är, att där noskvalstret går in går luktsinnet ut.

Om din hund har problem med nysningar, fnysningar eller inåtvända dragningar eller kanske har den helt plötsligt fått svårt att följa upp vittringar? Då kan det faktiskt vara så att din hund infekterats av noskvalster.

Problemet finns i hela världen

Noskvalstret upptäcktes för allra 1:a gången i USA under 1940-talet och det finns rapporter från i stort sett hela världen och dessa små parasiter. Men det största problemet har vi faktiskt av någon anledning uppe i Norge och i Sverige.

I Sverige har man vid en undersökning av 400 obducerade hundar (i början av 1970-talet), upptäckte man att 2% av hundarna var infekterade med noskvalster. Efter 20 år gjordes en ny liknande undersökning där över 500 obducerade hundar ingick och hela 21% var infekterade.

Symptom

De hundar som är infekterade med noskvalster kan ibland visa symtom från de övre luftvägarna t.ex. som:

 • Inåtvända dragningar
 • Snorklingar
 • Nysningar
 • Försämrat luktsinne
 • Fnysningar
 • Huvudskakningar
 • Snuva
 • Problem att svälja
 • Klåda runt nospartiet

Att det ibland visas symtom innebär att dessa symtom inte behöver ha orsakas av något noskvalster, utan kan bero på andra sjukdomstillstånd som t.ex. infektioner, allergier eller ett trångt luftrör.

Smittvägar

Hur smittan sprids är det ingen som riktigt vet, men det är troligt att det inte krävs någon direkt kontakt mellan hundarna. Det räcker förmodligen med att hundar vistas i samma rum, som t.ex. vid en utställning, eller att de använder samma liggplats. Noskvalstret överlever förhållandevis ganska länge utanför hunden och under experimentella förhållanden så har man på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i fuktig miljö, funnit att noskvalster överlevt i minst 3 veckor utanför kroppen. Men är miljön däremot torr, så klarar de sig bara ett dygn.

Behandling

Idag finns det inga registrerade preparat mot noskvalsterinfektion. Preparat har testats för behandling av noskvalster men med varierande resultat. Den vanligaste behandlingen brukar vara med Interceptor (milbemycin oxime) som är tabletter. Behandlingen går ut på att ta död på alla de levande kvalstren. Men symptomen för denna medicin kan vara att hunden får starkare symptom efter den 1:a behandlingen, eftersom medicinen sätter fart på kvalstren och de springer då snabbare inne i hundens näsa.

Äggen påverkas dock inte utav denna medicin och det rekommenderas därför att man upprepar behandlingen 3ggr med 7 dagars mellanrum. Några andra biverkningar av denna medicin är: trötthet, diarré och nedsatt aptit. Om man vill behandla sin hund, så är det viktigt att om man har fler än en hund att även behandla dem också samtidigt.