http://sexvibe.video/

Brukshundsträning med din Schäfer

4,610

Med brukshundträning menas

En grupp hundraser med arbetsuppgifter i människans tjänst. De kan bl.a. utföra uppgifter i militärtjänst och polistjänst, vara lavinhund, draghund, räddningshund, blindledarhund, vallhund m.m. Den Svenska Brukshundklubben och Statens Hundskola ansvara för en stor del av utbildningen av tjänstehundar.

De olika träningsgrenarna inom brukshundträning är:

  • skydd
  • spår
  • sök
  • rapport
  • lydnad

Skyddshund

När man talar om skyddshund så tänker nog många på polisiär verksamhet. Och redan under tidigt 1900-tal kom de första skyddshundarna hit till Sverige från Tyskland. Men själva skyddstävlandet tog inte fart förrän i slutet på 1940. Idag är det en specialgren inom bruks och med lägst deltagarantal, vilket har att göra med att det är väldigt svårt att få fram bra skyddshundar. Och att träna upp en hund tar väldigt lång tid.

Vad ska då en skyddshund göra?

Skyddshundens uppgift är att uppmärksamma, varna och skydda föraren för faror, genom att angripandet som hotar dem. Hunden skall jaga och angripa en flyende “figur” och sedan bevaka personen vid träningen. Personen som är anfallaren är då en special utbildad person och hunden har under träning munkorg eller så har angriparen en skyddsarm på sig som hunden inte skall kunna bita igenom. Skyddshunden ska även kunna vara till hjälp vid allmän ordningshållning och bevakningstjänst. Även kunna spåra marker, lokaler eller försvunna personer, brottslingar eller gods.

Spårhund

Människan har sedan länge tillbaka använt sig av hundar för att spåra. et finns sällan några begränsningar för en spårhund och det är därför som hunden är till otroligt stor hjälp för att finna t.ex. personer eller gods. Spår är en utav de största bruksgrenarna och detta förmodligen för att det är så lätt att lära en hund att spåra. n spårhund måste kunna identifiera vittringen och ha en stark lust att följa lukten med koncentration och uthållighet.

Spårträning inom bruksträning utförs med sele och spårlina och hunden skallspåra enbart efter markvittringen. I spåret lägger man småträpinnar och avslutar med större träföremål. Hunden skall för att klara spårtestet, följa spåret precis och markera träpinnarna. en domare bedömer under tidens gång och beroende på hur noga och hur många pinnar spårhunden hittat får hunden olika betyg.
Sök hund
Sökträning uppstod redan under 1:a världskriget, då en tysk militär utvecklade en dressyr till hundar för att sedan använda sig utav dessa hundar för att söka rätt på skadade soldater. År 1958 infördes denna gren i SBK (Svenska Brukshundklubben).

Inom brukshundträning så skall en sökhund arbetar efter luftvittring som anger om var den ska söka efter personer eller föremål. Sökhundar används bl.a. vis skallgång, rasolyckor och lavinolyckor.

Träningen går ut på att hunden skall söka igenom ett område som är från 500 m gånger 100 m till 100 m gången 300 m, hur stort området är beror på vilken klass man tillhör. Inom detta område skall hunden finna 2-3 personer som är gömda. Några personer ska vara gömda i en låda eller något liknande så att hunden inte kan komma in till dem. En domare bedömer sedan hur det hela gått, genom att titta på hur många antal personer som hittades, hur hunden arbetade och samarbetet mellan förare och hund.

Rapport hund

Denna gren kommer ifrån militären där man använde sig utav hundar för att springa med bud, mellan olika militära posteringar. Detta är en ganska populär gren, men dock en gren som kräver 2 st. förare. Hundens uppgift innefattar att hämta och lämna meddelanden/rapporter så snabbt som möjligt mellan 2 punkter d.v.s. 2 förare. Hunden skall arbeta självständigt och det krävs att hunden är just väldigt självständig, uthållig och energisk. Tävlingen är väldigt hastighetsberoende och samtidigt skall hunden klara av att höra skottlossning utav att vända tillbaka. Sträckorna varierar från 500 m. där hunden skall springa 2 sträckor. Till en sträcka på 6100 m där hunden skall springa 4 sträckor. Det beror på vilken klass man tävlar i.
Lydnad
Schäferhunden passar bra att träna lydnad med eftersom den har stor arbetslust och vilja att vara tillags. Lydnad menas att din hund skall på olika kommandon utföra specifika moment. Grunderna är fotgående , när hunden skall gå tätt intill föraren och samtidigt hålla ögonkontakt med föraren och följa denna rörelser. Andra är: sitt, ligg, hopp och inkallning m.fl.
Själva lydnads tävlingsgrenen är uppdelad i 4 st. klasser 1, 2, 3 och elit. Under tävlingens gång skall föraren ge sin hund kommandon som hunden då skall lyda. En domare dömer sedan varje moment med poängen 1 -10.