http://sexvibe.video/

Varför du bör Socialisera din Schäferhund

3,160

Vad menas med socialisering?
Socialisering menas du skall få din hund bekant och framför allt bekväm med andra hundar, och människor i din omgivning. Det brukar ofta vara väldigt lätt för en schäfer eftersom de är naturliga flockdjur, men ibland kan det till och med vara svårare att hindra dem från att samspela i olämpliga stunder.

Schäferhunden och några andra raser är lite speciella hundar, då de är ofta framavlade att utföra särskilda uppgifter, som t.ex. polis-, vakt-, eller ledarhund och andra jobb. Detta innebär att socialiseringen är väldigt viktig.

Schäfrar trivs bra med sin ägare och de närmaste i familjen eller vännerna. Men schäfern kan reagera med misstro och då bli våldsamma inför främlingars sätt att handla. Detta är inte en god situation, inte ens för en vakthund.

Bra att kunna skilja på Vän och Fiende

Även när man har en schäfer bara som ett husdjur måste de vara korrekt socialiserade. Främlingar måste med nödvändighet kunna närmar sig huset. Man ska inte behöva koppla fast hunden varje gång.

En schäfer måste kunna skilja på en vän och en fiende till dig. För en hund som anfaller en vän är det inte speciellt roligt att ha. Och det skulle bli ett juridiskt problem. Socialisering måste man blanda med träning för att en okänds ska kunna komma emot dig utan att hunden blir aggressiv, utifall det inte är med rätt signal från dig. En ovan hund kan misslyckas med detta och bli en stor fara för andra.

Schäfern är passande för socialisering

Schäfer hunden är särskilt väldigt lämpad för socialisering, på grund utav sin benägenhet att vara väldigt försiktig, att göra skillnad mellan vänner och främlingar. För vakthundar är detta väldigt viktigt, men det finna också andra jobba där det är nödvändigt för en hund att kunna detta. En ledarhund för en blind skulle inte kunna utföra sitt jobb ordentligt om de hälsade på andra människor samtidigt som de arbetar. Och en felaktig socialisering skulle då leda till en hund som blir distraherad alltför lätt. Detta skulle sätta ägaren i fara eller åtminstone göra hunden ineffektiv.

All socialisering och annan träning bör man börja med tidigt i livet. Utveckla handtecken och ljudkommandon som ger dem signaler om vem som är din vän och vem som de måste bevaka. Leta efter tecken på om din schäfer blivit alltför aggressiv eller agerar hotfullt, korregera då deras sätt.