http://sexvibe.video/

Schäfer Valp eller Vuxen Schäferhund

4,758

För vissa är valet självklart, när det kommer till valet att endera köpa sig en valp eller en vuxen hund. Men för vissa så är svaret inte lika enkelt, man kanske först tänker sig en valp när man plötsligt får för sig att det kanske blir allt enklare att ta hem en vuxen fullärd schäfer. Men det finns några fallgropar, fördelar och nackdelar, låt oss ta en titt.

 

Ska man välja en schäfer valp eller en vuxen schäferhund?

För många kan det nog vara lockande att skaffa en vuxen schäferhund som redan är rumsren och klarar av att vara ensam hemma. För många är detta även detta den bästa lösningen. Men du ska veta att på lång sikt så är det lättare att ha att göra med en valp. Eftersom en vuxen hund redan haft minst en ägare innan dig och då blivit sviken av denne eftersom den fått dig som ny ägare. Det kan ibland vara ett svårt val, för samtidigt så kanske hunden inte alls mått bra hos sin förra ägare och nu blommar upp hos dig.

Valp?
En valp kräver så klart mycket tid och tålamod eftersom du måste få den rumsren och lära hunden att uppföra sig. Men en valp lär sig ofta väldigt fort och man kan prägla den redan från början och då bidra med att förebygga många problem som den vuxna hunden kan ha. Oavsett ras så är en valp bedårade söt, men det är viktigt att komma i håg att små valpar växer upp till vuxna hundar och kräver tid, pengar och engagemang i många år.

* Valpen är olärd och det är enklare för dig att forma den efter dig än med en vuxen hund.
* En valp kräver mer tid i början av uppväxten än en vuxen hund.
* En valp kan ställa ditt tålamod till spetsen vissa gånger.

Vuxen hund?
Det kan vara svårt att ta bort rädsla och aggression som funnits hos en vuxen hund i flera år. För det mesta så anpassar sig hunden snabbt till den nya familjen och kan till och med “blomma upp” vid ett miljöombyte. Är man intresserad av att skaffa sig en vuxen hund så bör du ta reda på så mycket som möjligt om hundens tidigare liv innan man bestämmer sig för den. Och tänk på att ta reda på orsaken till varför den byter hem.

* Den vuxna hunden är redan fostrad av en annan och har sina vanor efter det.
* Kan komma att sakna sin förra ägare väldigt mycket.
* En vuxen hund är betydligt lugnare och mindre energetisk än en valp.

 

Att tänka på om du letar efter en renrasig schäfervalp

Det som du framförallt ska tänka på innan du köper en schäfervalp, är att hela familjen ska vara överens om att ta på sig ansvaret för en schäferhund. Eftersom att schäferhundar är brukshundar som kräver både tid och engagemang.

Man ska fundera om den är lämplig för sig eller om en annan ras kanske passar bättre?

Om du i ditt val har kommit fram till att schäferhunden är den ras som passar dig, se då till att köpa en renrasig schäfervalp. Med en renrasig schäfervalp menas att den är registrerad hos Svenska Kennelklubben och köps från en seriös schäferuppfödare. Du har med all rätt att ställa höga krav på din schäfervalp eftersom att detta ska bli er nya familjemedlem. Då har du de bästa förutsättningarna för att få en riktigt bra schäfer i slutändan.