http://sexvibe.video/

Slädhundsstilen Nome Style

1,612

För Nome Style behöver du:

  • Släde
  • Snöankare
  • Draglinor
  • Selar
  • Hundar

Med släde

Inom Nome style även kallad: slädhundsstil, så kör föraren en släde som hundarna drar. Hundarna är fastspända i lösa linor och hundarna styrs med kommandon från föraren. Tävlingsklasserna inom slädhundsstil är 4, 6, och 8st. hundar, samt öppenklass med ett obegränsat antal framför släden.

Man kan tävla både i sprint- eller distanskörning. Sprintsträckorna är från 5 km- 25 km beroende på hur många hundar som finns i spannet och tävlingarna avgörs i 2 till 3 heat.

Tävlingar i medeldistans skall vara mellan 40 km och 100 km/dag. Den absolut längsta distanstävlingen i Norden heter Finnmarks-löpet och är ungefär 1000 km lång. Under distanstävlingar så måste den tävlande många gånger övernatta ute i naturen tillsammans med sina hundar. Både inom sprint och distans så gäller det att ta sig ifrån start till mål på kortast möjliga tid.