http://sexvibe.video/

Saker att veta om en Vakthund

2,923

En vakthunds främsta uppgift är att tala om och markera om en främmande människa kommer in på området som hunden ska bevaka.

Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots hundens varning fortsätta in i hundens område kan vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att styra eller begränsa hundens intensitet vid angrepp. Eftersom inga försök görs att styra eller begränsa angreppets intensitet kan ett sådant angrepp ge mycket allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm.

Dressyren av vakthundar

Eftersom vakthundar är aggressiva och är väldigt misstänksamma mot främmande människor så tror många att man misshandlar hundarna under vaktdressyren. Men det är inte alls så man får fram denna misstänksamhet. Hunden psyke måste vara felfritt och under dressyren så byggs deras självförtroende successivt upp. Detta beteende belönas eller uppmuntras då hunden visar aggressivitet mot främmande människor. För att detta beteende om misstänksamhet ska behållas låter man aldrig vakthundar under utbildning eller efter när de är färdigt dresserade träffa andra människor än deras förare. En vakthund får ingen lydnadsdressyr.

Säkerhetsanordningar där vakthund finns

I byggnader som vaktas av vakthund finns det alltid varningsanslag på dörrar runt om i lokalen. Fönstren inne i byggnaden, ska vara försedda med nätstängsel och alla dörrar ska vara låsta. Om det är utomhus som hunden tjänstgör så skall området vara inhägnat av nätstängsel som ska vara nedgrävt minst en 0,5 m.

Hunden kan arbeta på olika sätt:

  • Arbeta lös inne i t.ex. en hage.
  • Arbetar i en så kallad löplina.
  • Arbeta lös mellan staket och byggnader.
  • Arbeta lös inne i t.ex. en skola eller på ett kontor.
  • Arbeta ifrån en bur inomhus, som öppnas av larm eller hundens skalldetektor vid ett inbrott.

Vakthundens utfodring

En vakthund utfordras alltid bredvid sin viloplats och aldrig i anslutning till sin arbetsplats. Om hunden skulle tjänstgöra sammanhängande i flera dygn, så tas den bort från sin vaktplats och utfordras på ett annat ställe i närheten.

Vakthunden rastas minst 1tim./dygn och då måste hunden alltid bära munkorg. Vakthunden är då också kopplad i ett dubbelt koppel, varav ett är säkrat vid förarens handled. Vakthunden rastas alltid på en avskild plats. En färdigdresserad vakthund ska alltid provoceras minst 1 gång var 14:e dag för att upprätthålla dressyren.